Đánh giá của Maii

Maii 7

Phim tốt so với mặt bằng chung điện ảnh Việt Nam, câu chuyện đơn giản, gần gũi, dễ gây đồng cảm nơi khán giả. Thoại tốt, diễn xuất khá của 2 nhân vật chính, nhân vật phụ thì toàn những tên tuổi gạo cội thì khỏi phải bàn.