Đánh giá của NguyenKhacDao

NguyenKhacDao 10

Kịch bản nhẹ nhàng nhưng đi vào lòng người. Vô cùng chân thực.