Đánh giá của Cúc Kình

Cúc Kình 10

mình xem rồi. cảm động và vui buồn lẫn lộn. nói chung phim hay và ý nghĩa