Đánh giá của LinhKhang

LinhKhang 9

Hay.nên xem. Kỹ xảo ,hành động quá tốt. Lời thoại hơi cứng nhưng vẫn ủng hộ phim