Đánh giá của Ian

Ian 4

Phim tệ, Liên Bỉnh Phát diễn không có cảm xúc, nội dung chả đâu ra đâu, nhân vật không có chiều sâu, nhiều tình tiết vô lí, câu thoại cố tỏ ra sâu sắc nhưng thật ra vô nghĩa, chỉ được 2 diễn viễn lúc nhỏ dễ thương.