Đánh giá của linhsu2607

linhsu2607 9

- Phim khá hay . Có rất nhiều cảnh hành động . Nội dung phim xuyên suốt từ phần 1 . Giúp người coi dễ hiểu nội dung phim .
- Nói chung phim Tuyệt Vời