Đánh giá của ttkiet

ttkiet 7

Bị cut nhiều với cả đoạn kết hơi cụt