Đánh giá của hieupham95

hieupham95 10

Phim rất ý nghĩa, nếu có điều kiện các bạn nên xem định dạng imax để thưởng thức hết được kỹ xảo