Đánh giá của Ngoc Tran

Ngoc Tran 8

phim hài đáng xem hiện nay,dù diễn biến chưa thực sự ấn tượng,có thể đoán trước nhưng thực sự đánh đấm rất đã mắt,nhất a Kim Lý !