Đánh giá của nhamnhiso1

nhamnhiso1 8

Phim ok, nhịp dựng mang phong cách rất ngoại (tại đạo diễn ko phải người Việt :v), kịch bản hơi tham. Nói chung coi mùa này ổn. Tới luôn nà :3