Đánh giá của 2128217297189329

2128217297189329 10

Tom Hardy bảo chứng cho chất lượng phim. Không coi tiếc cả đời. Đã quá ngán ngẩm với Marvel Studio rồi. Cuối cùng thì Sony cũng có quyết định đúng đắn