Đánh giá của Phạm Song An

Phạm Song An 7

Bị cut khá nhiều nên k thoả mãn lắm