Đánh giá của JunNguyen95

JunNguyen95 3

Hiệu ứng âm thanh của phim khá tốt, dọa giật cả mình. Phim có ý tưởng ban đầu tốt, thế nhưng nội dung thì làm kiểu nửa vời, không tới đâu. Diễn xuất của các diễn viên quá tệ! Phí tiền mua vé!