Đánh giá của MinhChoan

MinhChoan 10

Phim hay, kĩ xảo chân thực, âm thanh sống động..v...v..
Thấy phí mất tiền vé :v