Đánh giá của Camly3107

Camly3107 6

Phim xem mình cảm thấy bình thường
Nhiều lúc hay giật mình đoạn bóng đen xuất hiện do âm thanh sống động quá thôi 🙂