Đánh giá của Phạm Gia Huy

Phạm Gia Huy 1

Phim quá dở :(( lần đầu tiên xem phim dở như vậy đó chừi ưi :((