Đánh giá của Nguyễn Trinh Nguyên

Nguyễn Trinh Nguyên 10

Diệu Nhi dễ thương lắm nha mọi người ơiii... thính rắc hơi bị nhiều nè???