Đánh giá của Phuc Phan

Phuc Phan 8

Có nhiều chi tiết hơi lố nhưng mà chung quy thì nội dung phim ổn, dễ thương, hài hước