Đánh giá của kellicious

kellicious 10

Chưa coi phim Việt Nam nào mà cười khùng từ đầu phim tới cuối phim. Duyên gì đâu luôn á, Nhi-Trinh-Thành diễn tửng tửng mà dễ thương hết sức hà