Đánh giá của Nguyễn Quang 1

Nguyễn Quang 1 7

Nói chung tạm ổn cho những bạn ko quá khắt khe với phần kỹ xảo của phim. Riêng với mình phần tạo cảnh 3D và hiệu ứng skill nhân vật thấy chưa thỏa mãn lắm.