Đánh giá của Chjckenbanana

Chjckenbanana 7

khá hay khá tốt, cốt truyện hay nhưng kỉ xảo vẫn chưa tốt lắm