Đánh giá của Phong Lê

Phong Lê 7

Bộ phim có những mảng màu điên lạ