Đánh giá của Hoài Thanh Nguyễn

Hoài Thanh Nguyễn 10

Rất có nhiều cảnh trong phim lôi cuốn người xem từ hành động tới nóng bỏng tất cả đều có thể thu hút người xem để họ tuyệt đối k thể rời mắt khỏi màn hình. Phim rất logic kỹ xão điện ảnh ổn định và những cảnh hành động thì rất hay đặc biệt vì là nam giới nên những phân cảnh 18+ xem rất thích. Bộ phim tuyệt vời