Đánh giá của ttkiet

ttkiet 8

Phim bom tấn mùa Tết
Nội dung vẫn theo mô-tip cũ, vẫn khá dễ đoán nhưng nhìn chung là xem khá ổn