Đánh giá của 2177547019200235

2177547019200235 3

Đi coi bao cả rạp luôn, hơi thất vọng về phim... Coi gần 1 tiếng quay qua hỏi bạn đi cùng phim đã tới phần gay cấn chưa ?... Nói chung không có gì đặc biệt ngoài giọng hát Cường seven nghe ấm áp.