Đánh giá của 221b

221b 8

Phim bị cắt mấy đoạn "đẫm máu"
Film vẫn vui, vẫn hài :))
Phần này cảm giác như phim gia đình mùa Giáng sinh
Những diễn viên cũ quay lại tiếp tục đóng phần này là vui rồi và ai fan người máy T-800 đi coi cũng vui luôn :))))
2 after- credit