Đánh giá của Daoboitu

Daoboitu

Đào Bội Tú

Phê bình phim tự do

Giải trí đáng yêu cười đau ruột chất lượng hơn cả p1, các diễn viên còn diễn mặn mà hơn nữa sau 10 năm.