Đánh giá của Khiet

Khiet 9

Phim siêu sáng tạo, từ từng nhân vật trong phim đến các bối cảnh trong phim. Phim hay nhất trong tuần rùi