Trish
Trish

Nguyễn Vũ Hoàng Ngân

Hoạt động gần đây

Trish Trish đã đánh giá 10 cho Avengers: Endgame

Kịch bản hay diễn xuất cũng tự nhiên, vài cảnh góc máy hơi tệ nên hình ảnh chưa được chau chuốt lắm
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load