Người Cá Báo Thù trailer - Moveek - Thông tin phim chiếu rạp Việt Nam.

MarsLe · · 0

Từ Đại Tây Dương, một người cá bị bắt, bị chặt đuôi, bị nhốt vào nhà thương điên. Chẳng ai tin cô ta là người cá.