Gia Đình Crood: Kỷ Nguyên Mới official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

MarsLe ·

Từ một gia đình tiền sử sống trong hang với nỗi lo sợ thường trực về thế giới nguy hiểm bên ngoài, nhà Croods đã tự tin bước khỏi vùng an toàn của mình, tiến tới việc làm chủ nhiều phát minh quan trọng.