Thiên Thần Hộ Mệnh official trailer - Moveek: Lịch chiếu & Mua vé phim toàn quốc

anan681 ·

Thiên Thần Hộ Mệnh bắt đầu với cái chết của một cô ca sĩ nổi tiếng dẫn đến sự thành công của một cô ca sĩ trẻ khác. Câu chuyện này có liên quan như thế nào đến sự giúp đỡ của một "thiên thần hộ mệnh"?