BIỆT ĐỘI CÁNH CỤT VÙNG MADAGASCAR TỪ HÃNG DREAMWORKS - Trailer 3 Chính Thức - VIỆT NAM

Moveek ·

<p>Trong Biệt đội Cánh Cụt vùng Madagascar, khán giả sẽ khám phá ra bí mật của những con chim giải trí truyền hình bí ẩn nhất trong trò chơi gián điệp toàn cầu. Skipper, Kowalski, Rico và Private bây giờ phải tham gia lực lượng với tổ chức gián điệp Gió Phương Bắc, dẫn đầu bởi Đặc Vụ Bí Mật (chúng tôi có thể cho bạn biết tên của anh ấy, nhưng rồi ... bạn biết đó) để ngăn chặn tiến sĩ Trùm Xúc Tu Biển mưu mô, xảo quyệt âm mưu thôn tính thế giới.</p>