Hãng Disney công bố lịch chiếu The Incredibles 2, Cars 3 và Toy Story 4

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

19 bộ phim mới của hãng Disney đã được thông báo lịch ra mắt kéo dài cho đến năm 2020.

Trong đó nổi bật là Cars 3 của Pixar và tiếp nối với The Incredibles 2. Trong số 19 bộ phim được công bố mới có 6 bộ phim của Marvel. Dưới đây là 13 bộ phim với lịch ra mắt mới của Disney:

 • Cars 3: 16.6.2017
 • Coco: 22.11.2017
 • Unititled Disney Fairy Tale: 22.12.2017
 • Gigantic: 9.3.2018
 • Toy Story 4: 15.6.2018
 • Unititled Disney Fairy Tale: 2.11.2018
 • Unititled Disney Fairy Tale: 29.3.2019
 • Untitled Disneytoon Studios: 12.4.2019
 • The Incredibles 2: 21.6.2019
 • Untitled Disney Fairy Tale (live action): 8.11.2019
 • Untitled Pixar Animation: 13.3.2020
 • Untitled Pixar Animation: 19.6.2020.
 • Untitled Disney Animation: 25.11.2020
Bài viết liên quan