Câu Chuyện Đồ Chơi 4

Toy Story 4

Woody and Buzz Lightyear set out on an epic journey to find Woody's romantic interest, Bo Peep.

Khởi chiếu: 21/06/2019 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Adventure, Animation, Family
Đạo diễn: Josh Cooley
Nhà sản xuất: Jonas Rivera