Infographic: những căn cứ siêu anh hùng có thể bạn đã biết

Tin điện ảnh · MarsLe · · 0

Siêu anh hùng có đủ loại và căn cứ của họ cũng có đủ loại...từ "bèo" nhất trong Spiderman đến hoành tráng như Iron Man, thậm chí có mấy tay chơi còn đem căn cứ ra ngoài vũ trụ để làm mọi việc thêm khó khăn (đùa đấy)

Cùng xem qua căn cứ của các siêu anh hùng nào.