Nhiệm Vụ Phi Phàm

Extraordinary Mission

05/05/2017

Director

Mật Lệnh Cuối Cùng

The Silent War

26/10/2012

Director, Writer

Vô Gian Đạo 3

Infernal Affairs (III)

12/12/2003

Director

Vô Gian Đạo II

Internal Affairs II

01/10/2003

Writer, Director

Vô Gian Đạo

Internal Affairs

12/12/2002

Writer, Director

The Lost Bladesman

The Lost Bladesman

TBA

Director, Writer

The Departed

The Departed

TBA

Writer

Bài viết liên quan
Loading...

End of content

No more pages to load