Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo

Ralph Breaks the Internet

23/11/2018

Director, Actor

Zootopia: Phi Vụ Động Trời

Zootopia

19/02/2016

Director

Rap-phờ Đập Phá

Wreck-It Ralph

09/11/2012

Actor, Director

Vivo

Vivo

TBA

Producer