Vivo

Vivo

16/04/2021

Producer

Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo

Ralph Breaks the Internet

23/11/2018

Actor, Director

Zootopia: Phi Vụ Động Trời

Zootopia

19/02/2016

Director

Rap-phờ Đập Phá

Wreck-It Ralph

09/11/2012

Actor, Director