Năm Anh Em Siêu Nhân

Power Rangers

24/03/2017

Producer

Xác Ướp

The Mummy

09/06/2017

Producer

Phi Vụ Thế Kỷ 2

Now You See Me 2

10/06/2016

Producer

Star Trek: Không Giới Hạn

Star Trek Beyond

22/07/2016

Producer

Cuộc Chiến Luân Hồi

Edge of Tomorrow

06/06/2014

Writer

Cao Bồi & Quái Vật Ngoài Hành Tinh

Cowboys & Aliens

12/08/2011

Writer

Star Trek

Star Trek

TBA

Writer

Eagle Eye

Eagle Eye

TBA

Producer

Bài viết liên quan
Loading...

End of content

No more pages to load