Lịch phim tháng 12/2015

Lịch phim dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp trên toàn quốc vào tháng 12/2015 tại Moveek.com