The Mummy Returns

The Mummy Returns

Rick and Evelyn O'Connell, along with their 8 year old son Alex, discover the key to the legendary Scorpion King's might, the fabled Bracelet of Anubis. Unfortunately, a newly resurrected Imhotep has designs on the bracelet as well, and isn't above kidnapping its new bearer, Alex, to gain control of Anubis' otherworldly army.


Thể loại: Action, Drama, Adventure, Thriller, Fantasy, Horror
Đạo diễn: Stephen Sommers

Tin tức liên quan

Khi phái yếu đại chiến trên màn ảnh rộng

Khi phái yếu đại chiến trên màn ảnh rộng

Maii / 3 tháng trước

Những cảnh chiến đấu giữa các nhân vật nữ nếu so với mặt bằng chung vẫn là khá hiếm. Nhưng điều đó không có nghĩa là những cảnh này kém hẫp dẫn hoặc thiếu uy lực.

Diễn viên

Brendan Fraser

Richard O'Connell

Rachel Weisz

Evelyn Carnahan O'Connell/Princess Nefertiri

John Hannah

Jonathan Carnahan

Arnold Vosloo

High Priest Imhotep

Oded Fehr

Ardeth Bay

Dwayne Johnson

Mathayus the Scorpion King

Freddie Boath

Alexander O'Connell

Patricia Velasquez

Meela Nais/Anck Su Namun

Alun Armstrong

Baltus Hafez

Shaun Parkes

Izzy Buttons

Joe Dixon

Jacques

Aharon Ipalé

Pharaoh Seti I

Donna Air

Showgirl with Jonathan

Trevor Lovell

Mountain of Flesh

Xem thêm