Dead Alive (Braindead)

Dead Alive (Braindead)

When a Sumatran rat-monkey bites Lionel Cosgrove's mother, she's transformed into a zombie and begins killing (and transforming) the entire town while Lionel races to keep things under control.


Thể loại: Comedy, Horror, Foreign
Đạo diễn: Peter Jackson

Tin tức liên quan

Zombie - Sự tiến hóa từ quá khứ đến hiện đại

Zombie - Sự tiến hóa từ quá khứ đến hiện đại

ledx / 2 năm trước

Zombie là tên gọi quá quen thuộc trên thế giới hiện nay, nó ám chỉ những thây ma, xác sống, những người đã chết sống lại với một tâm trí trống rỗng, vô hồn, đặc biệt là chúng rất khát máu và thèm thịt tươi. Nhân dịp bộ phim Pride and Prejudice and Zombies đag được chiếu trên các rạp, cùng Moveek tìm hiểu sơ lược về Zombie nhé.

Diễn viên

Timothy Balme

Lionel Cosgrove

Diana Penalver

Paquita Maria Sanchez

Ian Watkin

Uncle Les

Brenda Kendall

Nurse McTavish

Stephen Papps

Stephen Papps

Glenis Levestam

Nora Matheson

Lewis Rowe

Mr. Matheson