Land of the Dead

Land of the Dead

The world is full of zombies and the survivors have barricaded themselves inside a walled city to keep out the living dead. As the wealthy hide out in skyscrapers and chaos rules the streets, the rest of the survivors must find a way to stop the evolving zombies from breaking into the city.


Thể loại: Horror
Đạo diễn: George A. Romero

Tin tức liên quan

Zombie - Sự tiến hóa từ quá khứ đến hiện đại

Zombie - Sự tiến hóa từ quá khứ đến hiện đại

ledx / 2 năm trước

Zombie là tên gọi quá quen thuộc trên thế giới hiện nay, nó ám chỉ những thây ma, xác sống, những người đã chết sống lại với một tâm trí trống rỗng, vô hồn, đặc biệt là chúng rất khát máu và thèm thịt tươi. Nhân dịp bộ phim Pride and Prejudice and Zombies đag được chiếu trên các rạp, cùng Moveek tìm hiểu sơ lược về Zombie nhé.

Diễn viên

Robert Joy

Charlie

Eugene Clark

Big Daddy

Joanne Boland

Pretty Boy

Boyd Banks

Butcher

Phil Fondacaro

Chihuahua

Simon Pegg

Photo Booth Zombie

Edgar Wright

Photo Booth Zombie

Gregory Nicotero

Bridgekeeper Zombie

Tom Savini

Machete Zombie

Xem thêm