28 Weeks Later...

28 Weeks Later...

In this chilling sequel to 28 Days Later, the inhabitants of the British Isles appear to have lost their battle against the onslaught of disease, as the deadly rage virus has killed every citizen there. Six months later, a group of Americans dare to set foot on the isles, convinced the danger has come and gone. But it soon becomes all too clear that the scourge continues to live, waiting to pounce on its next victims.


Thể loại: Thriller, Horror, Science Fiction, Foreign
Đạo diễn: Juan Carlos Fresnadillo

Tin tức liên quan

Zombie - Sự tiến hóa từ quá khứ đến hiện đại

Zombie - Sự tiến hóa từ quá khứ đến hiện đại

ledx / 2 năm trước

Zombie là tên gọi quá quen thuộc trên thế giới hiện nay, nó ám chỉ những thây ma, xác sống, những người đã chết sống lại với một tâm trí trống rỗng, vô hồn, đặc biệt là chúng rất khát máu và thèm thịt tươi. Nhân dịp bộ phim Pride and Prejudice and Zombies đag được chiếu trên các rạp, cùng Moveek tìm hiểu sơ lược về Zombie nhé.

Diễn viên

Xem thêm