Bài viết liên quan

Điểm mặt những con quỷ "chiếm xác" đáng sợ nhất trên màn ảnh

Phim Kinh Dị · Tin điện ảnh · MarsLe ·

Điểm đặc sắc của dòng phim “chiếm xác” chính là con quỷ đứng đằng sau đó, chúng muôn hình vạn trạng và chỉ khi biết chúng là ai mới có thể tìm cách xua đuổi, rồi cứu lấy nạn nhân.

Cộng đồng

Gunn 6

Phim tạo tình huống kinh dị khá hay nhưng đến đoạn giật gân nhất thì dễ tụt cảm xúc, nhìn chung là làm chưa tới và kinh dị nhưng chưa đủ sợ