A Scanner Darkly

A Scanner Darkly

An undercover cop in a not-too-distant future becomes involved with a dangerous new drug and begins to lose his own identity as a result.


Thể loại: Drama, Thriller, Animation, Crime, Science Fiction
Đạo diễn: Richard Linklater

Tin tức liên quan

Bạn có đồng ý đây là 10 bộ phim hay nhất của Keanu Reeves?

Bạn có đồng ý đây là 10 bộ phim hay nhất của Keanu Reeves?

Maii / 6 tháng trước

Một trong những yếu tố mang thành công đến cho 2 phần phim John Wick phải kể đến việc để Keanu Reeves vào vai nhân vật nam chính vô song và yêu chó.

Diễn viên

Keanu Reeves

Fred/Bob Arctor

Robert Downey Jr.

James Barris

Winona Ryder

Donna Hawthorne

Woody Harrelson

Ernie Luckman

Mitch Baker

Brown Bear Lodge Host

Natasha Valdez

Waitress

Angela Rawna

Doctor 1

Melody Chase

Arctor's Wife

Rory Cochrane

Charles Freck