Bài viết liên quan

Manga và anime, nguồn cảm hứng vô tận và lâu dài của kinh đô điện ảnh Hollywood

Candice183 ·

Mặc dù cách nhau đến cả một đại dương, manga và anime vẫn ảnh hưởng sâu sắc đến nguồn cảm hứng sáng tạo của Hollywood.