Bài viết liên quan

[Tổng Hợp] 7 bộ phim "nhức não" của biên kịch Charlie Kaufman

Tin điện ảnh · Calvinnn ·

Charlie Kaufman là biên kịch rất có ảnh hưởng đến các thế hệ biên kịch sau này.