Chappie

Chappie

Chappie kể về một rotbot sống trong xã hội của loài người, có người tốt và cả kẻ xấu. Chappie có khả năng suy nghĩ và cảm xúc của riêng mình, với sự áp bức của xã hội Chappie muốn với việc làm của mình sẽ làm cho con người thay đổi cách nhìn về thế giới robot.

Khởi chiếu: 06/03/2015 tại Việt Nam
Thể loại: Comedy, Science Fiction
Đạo diễn: Neill Blomkamp