Thần Chết

Death Wish

Một người cha nhẹ nhàng, đối xử tốt với mọi người xung quanh. Thế nhưng ngay sau đó ngay khi gia đình gặp khó khăn, ông ấy đã làm trái với những gì mà mình cần phải làm và làm đung. Mọi chyện sẽ ra sao với anh ấy?

Khởi chiếu: 04/05/2018 tại Việt Nam
Thể loại: Action, Drama, Thriller, Crime
Đạo diễn: Eli Roth
Nhà sản xuất: Roger Birnbaum, Sylvester Stallone, Robert Birnbaum

Diễn viên

Bruce Willis

Paul Kersey

Vincent D'Onofrio

Frank Kersey

Dean Norris

Detective Rains

Elisabeth Shue

Lucy Kersey

Jack Kesy

The Fish

Mike Epps

Dr. Chris Salgado

Kimberly Elise

Detective Jackson

Ian Matthews

Ponytail

Nathaly Thibault

Funeral Attendant

Christopher Tyson

Squeegee Man

Melantha Blackthorne

Trauma Patient

Dawn Ford

Nurse with ER Attending

Sway

Himself

Kenny Wong

Witness

Moe Jeudy-Lamour

Ray Shawn Core

Jason Cavalier

Officer McCord

Mike Chute

Carjacker #1

Naomi Frenette

Knox Girl

Alex Zelenka

Pedestrian

Luis Oliva

Miguel (Valet)

Camila Morrone

Jordan Kersey

Xem thêm